Dr. Arntzen legtĀ  op eeninwaarheid.info uit waarom deelname aan de zgn. nationale synode niet kan. Hij ziet een drastische koerswijziging in de GKv.

Lees het artikel hier