Onderstaand de eerste pagina van een folder welke is verspreid in de GKV-gemeenten
classis Middelburg en Axel e.o.

De hele folder kunt u vinden op de website www.scheldeoverleg.nl (onder de flash uitvoering staat ook een link naar een pdf)

Aan de leden van GKV-gemeenten
classis Middelburg en Axel e.o.

Geachte broeder/zuster,

In de afgelopen periode is er binnen het kerkverband een inhoudelijke discussie geweest
naar aanleiding van het uitkomen van de folder “Ander werk in de Kerk“. Deze folder is in
den lande verspreid en op vele plaatsen terecht gekomen. De folder handelt over de
verschillende besluiten zoals genomen op de Synode Zwolle Zuid, en is een samenvatting
van uitvoerige bezwaren zoals weergegeven op www.synodezwollezuid.nl.

Vervolgens is hierop een inhoudelijke discussie ontstaan. Publicaties in de Reformatie
zijn de revue gepasseerd waarin Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne van de TU te Kampen op
deze folder heeft gereageerd. De schrijver van de folder en beheerder van de website
www.synodezwollezuid.nl, broeder drs. S.J. Driessen te Nijmegen, heeft vervolgens verzocht
ook via de Reformatie hierop te mogen reageren, maar kreeg hier geen gelegenheid
voor. Toch is er een inhoudelijk antwoord gekomen waarin de beweringen van
Prof. A.L.Th. de Bruijne worden weerlegd.

Behoefte aan informatie
Van verschillende kanten is het verzoek naar ons toe gekomen om deze informatie te
verkrijgen. Blijkbaar is lang niet iedereen op de hoogte, en is hier wel behoefte aan.
Om tegemoet te komen aan het verspreiden van deze materie die het wezen van de
kerk raakt, willen wij als Comité Scheldeoverleg, in de lijn van objectieve
informatieverstrekking, u deze niet onthouden.

Objectief en volledig informeren
We willen u hierbij dan wel volledig informeren. Dat betekent dat wij,
– de aanleiding (de folder “Ander werk in de kerk”)
– de reactie van Prof A.L.th. de Bruijne
– het antwoord hierop van broeder drs. S.J. Driessen,

U ter informatie voorleggen zodat zelf een oordeel kunt vormen over deze materie.
Bovengenoemde zaken hebben ook gevolgen voor uw plaatselijke kerk. Neem daarom zelf
kennis van de bijgevoegde informatie en spreek waar nodig uw eigen kerkenraad hierover
aan, omdat ook uw kerkenraad de besluiten van de synode dient goed- of af te keuren.

Comité Schelde hoopt u hiermee tegemoet te komen.
Heeft u vragen, schroom niet en mail naar info@scheldeoverleg.nl

Comité Scheldeoverleg