KAMPEN – Ieder mens is onontkoombaar „gelokaliseerd” en dat geldt ook ten aanzien van het verstaan van de Bijbel. Dat was zaterdag de teneur op een tweede studiedag over de Heilige Schrift, georganiseerd door de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen (TUK).

Zo is hier te lezen op de website van het RD

Volgens dit bericht wordt er door Prof. dr. A. L. Th. de Bruijne, hoogleraar ethiek aan de TUK, ruimte gezocht voor ongehuwd samenwonen.

Het moet niet gekker worden.

ik citeer uit dit artikel:

„Vaak wil men samenwonen uit seksuele motieven. Dit motief mogen we als kerk niet billijken. Maar soms is er het motief dat men zich wel duurzaam wil binden, maar bijvoorbeeld bij de ouders heeft gezien dat het huwelijk ook niet alles is. Dan bepleit ik dat we als kerk zelf gaan definiëren wat een huwelijk is en zo’n vorm misschien ook erkennen als huwelijk. Maar het burgerlijk huwelijk blijft het mooiste.”