Nieuwe kanttekening van ds Wilschut

zie op zijn website