DALFSEN – De ‘nieuwe vrijgemaakte’ gemeente in Dalfsen van ds. Egbert Heres is gescheurd.

De onenigheid gaat over de vraag of de gemeente van een kleine honderd leden direct aansluiting moet zoeken bij een kerkverband of dat nog geen keuze kan worden gemaakt.
……

Het kerkverband (JW: Gereformeerde Kerken Nederland) van Hoogendoorn en Van der Wolf vergadert eind deze maand. Daar zal waarschijnlijk het verzoek om toelating van de groep in Dalfsen aan de orde komen, laat ds. Hoogendoorn weten.

Lees het hele artikel op www.nd.nl

voor de duidelijkheid. De scheuring heeft plaats gevonden in gereformeerde kerk Dalfsen (dolerend).
Het lukt het ND maar niet om de juiste benamingen te gebruiken.