Johan's weblog

Wat mij zoal bezig houdt

HAM

Enig resultaat

 1. Johan

  Het ND bericht er aanstaande maandag over
  zie dit artikel

 2. Johan

  Op Éen in waarheid is het onderstaande bericht opgenomen:

  PERSBERICHT
  De gereformeerde kerk ‘Bergentheim/Bruchterveld en omstreken’ die vergadert in het gebouw ‘De Matrix’ in Hardenberg, bracht een beroep uit op ds. R. van der Wolf van de GKv te Urk. Dominee Van der Wolf heeft dit beroep aangenomen.
  Nadat de gemeente door een schorsing van haar kerkenraad in april 2008 buiten het verband van de De Gereformeerde Kerken (hersteld) was geraakt, brak een periode van onzekerheid aan. Hoe moeten we verder en hoe kunnen we verder zonder predikant?
  In deze moeilijke en uiterst verdrietige omstandigheden heeft de Here ons rijk gezegend.
  Ondanks alle moeiten mochten we samen verder gaan op grond van de Schrift en de gereformeerde belijdenis. In die belijdenis hervonden we ook opnieuw de eenheid. Verenigingen werden weer opgestart en catechisaties gehouden. Allerlei broeders en zusters ondernamen initiatieven die het leven van de gemeente stimuleerden. Op zondag 14 juni jl. deden zeven jonge mensen belijdenis van hun geloof. Op die dag werden er ook drie broeders in het ambt bevestigd. En nu heeft de Here ons een eigen predikant gegeven in de persoon van ds. Van der Wolf. We zijn verwonderd en diep dankbaar dat de Here ons nabij is geweest en dat we Zijn zorg zo tastbaar hebben mogen ervaren.
  Meer informatie over de gemeente vindt u op, http://www.gk-hersteld-bergentheim.nl

 3. Johan

  Ook het RD heeft nu een bericht geplaatst

 4. Johan

  http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc2.htm

  zou dit om een dringende geestelijk noodzaak gaan?

 5. Johan

  Ik ga hier heen en heb nog plaats in de auto.
  Wil(t) u/jij meerrijden? laat even een berichtje achter of stuur me een mail (johan @ jwiegel . com )

 6. Harry

  Hoi Johan,

  Over je punt van ter beschikking stellen vs attest inleveren:
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft expliciet vrijstelling voor kerken voor het administreren van kerkelijke gegevens van haar leden, onder de specifieke restricitie deze gegevens alleen voor intern gebruik op te slaan en binnen haar eigen gemeente te distribueren. Het aan derden verstrekken van die gegevens is een overtreding van deze wet.
  Ook als een lid dit doet (alleen al door deze over te tikken met de bedoeling ze aan derden te verstrekken), overtreedt dit lid die wet.
  Als een lid zelf informatie (ongevraagd) aan zijn/haar gemeenteleden zend via mail, is dat een overtreding van de Telecommunicatiewet (ook ideële informatie valt hieronder).
  Voorzover ik weet is het in envelopjes stoppen van bv een flyer en via de post sturen de enige manier om de wet niet te overtreden.
  Ik neem absoluut geen standpunt in over de inhoud van de reden van dit topic, alleen de wettelijke aspecten heb ik hierbij geprobeerd te melden.

 7. Johan

  Harry,

  dank voor je helder uitleg.

  Johan

 8. Gerhard Schimmel

  Beste Johan,

  Het adres van de website van de gemeente Bergentheim-Bruchterveld die in de Matrix te Hardenberg vergadert
  is http://www.gk-hersteld-bergentheim.nl
  In dit verband zeker het vermelden waard.

  Met Hartelijk groet,
  Gerhard Schimmel, Hardenberg

 9. Eelco

  Toch verbaas ik me wel een beetje over de verwoording van een en ander. Ik kan me best voorstellen dat het niet krijgen van een pensioen vervelend is. Ik ken echter zat mensen die geen pensioen gaan krijgen. Ds.Snip krijgt wel AOW. Hij zal misschien wat zuiniger aan moeten doen dan hij oorspronkeijk gepland had. Maar koppen als. Ik heb ook nooit van ds. Snip begrepen dat hij voor al die werklozen opkomt die – in tegenstelling tot hem – rond moeten komen van een uitkeringtje. Snip heeft tenminste jarenlang een fatsoenlijk salaris genoten en “dreigt” nu genoegen te moeten nemen met “slechts” een AOW-uitkering.

 10. Johan

  Het gaat om het niet krijgen van een pensioen waar wel voor is betaald. Jij raakt toch ook pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever niet kwijt?

 11. Eelco

  Heel simpel: Als de man recht heeft op een pensioon kan hij desnoods via de rechter het afdwingen. Waar is dan het probleem? Ik krijg – zoals de zaken er nu voorstaan – geen pensioen. Vrienden en vriendinnen van me ook niet. Deal with it! Er zijn ergere dingen in het leven. God zorgt heus wel voor je. Wat me verbaast is de heilige verontwaardiging die dit bij sommingen blijkbaar oproept. In preken wordt me soms te verstaan gegeven dat ik nergens recht op heb. Alles is genade. Staken voor meer loon wordt in de gereformeerde traditie vaak afgewezen. Je moet blij zijn met wat je hebt (als je een uitkering hebt. Ds. Snip krijgt AOW. Dat is heus voldoende om van te leven, En nogmaals: als hij “recht” heeft op het geld kan hij naar de rechter stappen. Als die hem gelijk geeft, gun ik )met mijn uitkeringtje, zonder pensioen) hem het geld van harte. Als de rechter het hem niet toekent, ga ik echt geen medelijden met hem krijgen en Zevenbergen of wie dan ook maar van gebrek aan naastenliefde betichten.

 12. Johan

  Het probleem zit hem juist in het feit dat er zo moeilijk over gedaan wordt.
  Als je geen pensioen opbouwt krijg je het ook niet, maar als je er wel voor betaald, behoor je het ook te krijgen.

 13. Eelco

  Beste Johan,

  Ik begrijp je reactie niet helemaal. Als je hebt betaald voor je pensioen behoor je het te krijgen. Maar is dat niet een te simpele voorstelling van zaken? Een vraagje: aan wie heeft Snip dat geld dan betaald? Aan de VSE? Al die jaren lang? Als Snip jarenlang geld heeft betaald aan de VSE toe hij in Canada was, heb je gelijk. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Dat is nou juist het punt. Ik geef je een ander voorbeeldje. Een vrieding van me heeft een moeder die jarenlang in Indonesie heeft gewoond. Sinds 1962 woont ze – goed geintegreerd – in Nederland. Omdat ze niet haar hele leven in Nederland heeft gewoond krijgt ze niet volledig AOW. Dat moet aangevuld worden door de Sociale Dienst. Je hebt nou eenmaal te maken met regeltjes. Die regeltjes leiden er in Snip’s geval toe dat zijn pensioen in gevaar komt. Nou jammer dan. Hij had beter moeten opletten. En ik eindig voor de derde keer met: Als hij er wel recht op heeft moet hij gewoon naar de rechter stappen. Maar ik vermoed dat de zaak ingewikkelder ligt dan je nu voorwend.

 14. Johan

  Eelco,

  het gaat mij hier om:
  “VSE betaalt dus niet voor de elf jaar in Canada, maar ook over de zeventien jaar die Snip daarvoor in Nederland heeft gewerkt, komt geen uitkering.”

  Dat ze niet betalen voor het canadese gedeelte kan ik nog wel begrijpen, maar de periode van de eerste 17 jaar
  daar kan ik echt niet bij.

 15. Rosa

  Nog vreemder dat de 5 geschorste ambstdragers zondags een eigen kerkdienst beleggen en de gemeenteleden van Zwolle dwingen te kiezen. Is dit de juiste weg? Nog belangrijker om te vragen: wil de Here deze weg?

 16. Johan

  ik vindt dat niet vreemd, iedereen moet continu kiezen.
  Ja dat is de juiste weg. En ik ben er van overtuigd dat deze 5 ambtsdragers zich precies dit hebben afgevraagd voor ze hiertoe zijn overgegaan.

 17. Rosa

  Volgens mij denken we niet gelijk. Bij een ‘voorlopige’ schorsing is het toch zo dat je je eerst bij het besluit neerlegt (hoe treurig, erg of fout deze schorsing ook kan zijn) en dan de kerkelijke weg zoekt om aan te geven en te bewijzen dat de schorsing niet goed is. Heb ik het verkeerd?
  Op deze manier bewaar je ook vrede in de kerk en dwing je ook geen gemeenteleden om een keuze te maken waar ze niet aan toe zijn omdat ze niets (of niet genoeg) van de zaak af weten. Ik denk ook dat je op deze manier nog het beste de eenheid in de gemeente kan bewaren. Want dat is toch ook wat de Here van je vraagt. Als je gelijk andere kerkdiensten gaat beleggen is de gemeente binnen 1 dag gescheurd. En zie dan nog maar eens bij elkaar te komen!

 18. Johan

  Ik heb zo maar eens het idee dat dit al langer speelt dan wat blijkt uit het bericht van het ND.

  Het eerste atikel van Ds de Marie is al wat ouder, er staat helaas op de website geen datum bij.

  Zowel Ds Hoogendoorn als Ds v.d. Wolf spraken er juist over dat ze open staan om met de GKH te praten, de artikelen van Ds de Marie lieten echter zien dat hij er niet toe genegen was.

  Zoals je niet 123 geschost wordt, zo beleg je ook niet 123 kerkdiensten. Voorlopige schorsing is een raar begrip, je wordt geschorst of niet.

  ik citeer nog een stukje dat volgens mij duidelijk maakt hoe deze geschorsten er over dachten:

  “Op de vraag of het niet wijs was geweest van de geschorste ambtsdragers in de tussentijd geen eigen kerkdiensten te beleggen, zegt Sebens: ,,Aangezien wij de schorsing niet als wettig kunnen erkennen, wilden wij trouw blijven aan ons ambt. We zijn geroepen de gemeente te verzorgen, wij kunnen haar niet in de steek laten.””

 19. Rosa

  Hoe kunt u er dan van overtuigd zijn dat de 5 ambstdragers de juiste keus hebben gemaakt? Haalt u uw overtuiging uit de Bijbel of uit wat mensen zeggen. Uiteindelijk weten we allebei niet precies welke zaak er in Zwolle speelt. Toch?

 20. Johan

  Mijn overtuiging is gebaseerd op de Bijbel (de opdracht om eenheid te zoeken met andere ware gelovigen) en deze gegevens uit het ND: “De Marie is de initiatiefnemers van dit nieuwe verband – ds. René van der Wolf, die zondag als predikant in Hardenberg aantreedt, en ds. Egbert Hoogendoorn uit Kampen – in commentaren in kerkblad De Bazuin hard aangevallen, overigens na kritiek van beide predikanten op de hersteld-gereformeerden. De kritiek van De Marie steekt een deel van ambtsdragers en kerkleden in Zwolle, die vinden dat beide groepen met elkaar dienen te praten zonder oordeel vooraf.

  Klein
  Volgens Sebens gaat het er in de kern van de zaak om: hoe behoud je de eenheid, en hoe zoek je haar. Hij erkent dat die eenheid zondag ver te zoeken was. ,,En toch zoeken we die eenheid met allen die met ons op dezelfde grondslag willen staan. Die eenheid zoeken we ook te herstellen.””

  Sebens is een van de geschorste ouderlingen, en ik heb de artikelen van ds de Marie gelezen, en ds Hoogendoorn en ds v.d. Wolf horen spreken.

 21. g. siesling

  Waarom praat u en uw genoten op de sites van 1 in waarheid (wat een pretentie), gereformeerd blijven (iets anders dan christelijk blijven?) en ook deze site zoveel over het woord en zo weinig over de daad? Achten we de ander uitnemender dan onszelf (preken die breken)? De belastingopgave komt er weer aan: daar eens over schrijven? Zullen we elkaar daar wat meer over aanspreken en opbouwen? Dat helpt meer dan nog gereformeerder willen zijn, of gereformeerdst of gehersteld hersteld gereformeerdst.

 22. Johan

  Het Woord, Zijn Woord, is ons uitgangspunt, de richtlijn voor ons handelen, daar moeten we dicht bij blijven. Over welke daad zouden we moeten praten? Kunt u dit toelichten?

  Op de vraag of we ons uitnemender achten dan de ander kan ik alleen voor mij zelf spreken, ik bid van harte van niet. Mocht het wel zo lijken of blijken wordt ik daar graag op aangesproken.

  De verwijzing naar preken die breken zie ik niet zo 123, als u dit kunt specificeren kan ik er wellicht op antwoorden, maar ik ben niet de schrijver van dat stuk.

  Het verband met de belasting opgave zie ik niet zo 123. De Here Jezus is er heel duidelijk over: “Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.” Matteüs 22:21 vergelijk Marcus 12:17 en Lucas 20:25. Wat zou u daarover aan anderen willen schrijven?

  Niemand wil gereformeerder zijn, of gereformeerdst. We willen de Heere dienen zoals Hij dat ons bevolen heeft.

 23. L A Spoelman

  Even een paar opmerkingen:
  Een voorlopige schorsing bestaat kerkrechtelijk niet, wel een tijdelijke. Als er ambtsdragers geschorst moeten worden dient de kerkenraad dit te besluiten en dan goedkeuring vragen aan de genabuurde kerk, dan pas kun je spreken van een tijdelijke of definitieve schorsing, maar een voorlopige schorsing is iets dat alleen maar kan opkomen in geesten die hiërachisch denken. Terecht gaan de 5 z.g.n. geschorste kr leden kerkdiensten beleggen ze blijven hun roeping trouw.

 24. Henk 50

  Vanaf een afstand lees ik over de verdrietige gebeurtenissen in Zwolle. Hoe het allemaal kerkrechtelijk in elkaar zit kan ik niet echt beoordelen.
  Ik kan alleen maar zeggen dat het pijn doet om te lezen dat er zóveel tijd en energie wordt gestoken in deze kerkelijke spanningen, volgens mij een kerkelijke broederstrijd.
  In een wereld die van God vervreemd raakt is het juist nodig dat we een lichtend licht zijn. Dat staat nu onder druk.
  Een oordeel over wie, wat, waar kan en wil ik niet geven. God kent de harten.

 25. Joke de Ruijter

  Hallo Johan.

  Ik ben benieuwd hoe goed het werkt! Bij mij werkt geen enkele andere therapie en als deze goed gaan, wie weet kan dat voor mijn psoriasis ook een uitkomst zijn!

 26. Johan

  Hallo Joke,

  Ik had ook goede resultaten met de licht therapie, daar is dit op gebaseerd. Ik heb ook altijd goede resultaten met zon en zee.

  Ik ben er erg goed over te spreken.

 27. Sinterklaas

  Het was helaas niet één keer, maar al 3 keer…. De vergelijking met de ezel en de steen dringt zich op!

 28. Johan

  was toch echt maar 1 keer. heb daarna niet meer naar vrienden gezocht. Helaas blijft facebook wel herinneringen sturen, maar daar kan ik niets tegen doen.

  Als iemand een oplossing weet dit tegen te gaan hoor ik het graag!

 29. Johan

  Wel stoer trouwens als sinterklaas reageren.

  Er zit onder in de mail die je ontvangt van Facebook een unsubscribe link als je die aanklikt ontvang je de reminders niet meer.

 30. Peter Bezemer

  dat is goed nieuws

 31. STA JE VOOR JE BELIJDENIS | Johan's weblog

  […] het is een uitgebreider artikel dan wat we eerder doorgaven over dit onderwerp van zijn hand. […]

 32. Teun van Slooten

  Waar heb je deze preek gehoord. Want toevallig heb ik hem gister gelezen in de Rehobohkerk te Urk.
  Mvg. Teun van Slooten

 33. Johan

  Dat was in de Gereformeerde kerk Zwijndrecht e.o.

 34. W. Kloppenburg

  Br. Wiegel,

  Gods zegen toegewenst voor het jaar 2011.

  Eveneens uw huisgenoten.

 35. Johan

  Dank voor uw goede wensen.

  Ook voor u en de uwen de beste wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

 36. Peter

  ‘tijdelijk’ lijkt me niet helemaal het juiste woord…

 37. Johan

  Tja zolang er niemand aangeeft dat het niet tijdelijk is blijft het tijdelijk denk ik.

 38. Johan

  Peter,

  ik begrijp nu (nav een ander reactie per mail) dat je bedoeld dat het voorlopig moet zijn, ik heb het aangepast.

 39. Jannet Koelewijn

  Ik ben het helemaal met je reaktie op het artikel op Een In Waarheid eens. Ik voelde precies dezelfde teleurstelling na het lezen van het bewuste artikel. Vréémde kritiek op de GKN; het wás feitelijk helemaal geen kritiek, maar een opsomming van goede gereformeerde gewoontes. Je kunt het toch niet fout noemen dat er aansluiting wordt gezocht met andere (vaak kleine) gereformeerde gemeentes, of op het feit dat alleen predikanten uit het eigen kerkverband worden toegelaten op de kansels?…
  Nee, het was echt een vreemde conclusie (rigiditeit van GKN) en een teleurstellend advies van Een In Waarheid om (voorlopig) maar te blijven doleren. Daar schieten kerkleden niets mee op, en daar schiet ook de (éénheid van de) Kerk in Nederland niets mee op.

 40. Ideeën

  […] mijn prive website schreef ik er al een stukje over dat ga ik hier niet herhalen. Vanmorgen dus al weer allerlei […]

Reacties zijn gesloten.